نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی

 نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

محتویات بسته نمونه آزمون سوالات عمومی

  • تعداد 1700 سوال استخدامی معارف اسلامی
  • تعداد 1500 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی
  • تعداد 1000 سوال استخدامی زبان و ادبیات انگلیسی
  • تعداد 1400 سوال استخدامی ریاضی و آمار
  • تعداد 4000 سوال استخدامی اطلاعات عمومی
  • تعداد 800 سوال استخدامی هوش و استعداد شغلی
  • تعداد 2500 سوال استخدامی کامپیوتر
  • 500 صفحه جزوه کامل سوالات گزینش سوالات گزینش

لینک دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401